Home

Ostatnie wpisy na blogach

[ico]

Jak sama nazwa wskazuje, studium wykonalności jest analizą możliwości wykonania pomysłu. W przypadku prac badawczych jest również odpowiedzią na pytanie jakie są szanse powodzenia projektu związanego z wdrożen...

Czytaj więcej
[ico]

 Zasady sporządzenia dobrego biznesplanu Niezależnie od branży i skali, w jakiej działa przedsiębiorstwo istnieją zasady, których należy przestrzegać w trakcie pisania biznesplanu. Dobrze napisany biznespla...

Read more
[ico]

Ministerstwo Finansów ma dobrą wiadomość dla prowadzących własną działalność gospodarczą użytkowników aut osobowych. Dnia 1 lipca 2015 roku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące odliczania podatk...

Read more
[ico]

Powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Nie zaistnieje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społecz...

Read more

Najnowsze firmy w portalu[księgowość online - banner]